Türkiye Cumhuriyeti

Brazilya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vize Müracaatları Hakkında Duyuru , 10.01.2017

6458 sayılı
kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmüne göre, ülkemize gelmek için vize
başvurusu yapacak yabancılardan vize süresince aşağıda belirtilen asgari
koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilmektedir.

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat
limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya
nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.


Vize harcı başvuru esnasında peşin alınmakta olup, başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde iade edilmesi mümkün değildir.