Türkiye Cumhuriyeti

Brazilya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Pasaport Temdidi Hakkında Duyuru , 22.12.2010

          1 Haziran 2010 tarihinden itibaren Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygun e-pasaport uygulamasına geçilmiştir. Bu bağlamda, eski tip pasaportların düzenlenmesi ve temdit edilmesine 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle son verilecektir.

 

            Adına yeni tip e-pasaport düzenlenmesini talep eden vatandaşlarımızın Türkiye’de Emniyet Müdürlüklerine ve yurtdışında çevrimiçi sistemle çalışan Büyükelçiliklerimize/Başkonsolosluklarımıza başvurmaları gerekmektedir.

 

            Öte yandan, Büyükelçiliğimiz çevrimiçi sisteme sahip olmadığından yeni tip pasaport başvurularını kabul edememektedir. Büyükelçiliğimizin en azından bir süre daha e-pasaport başvurularını alması öngörülmemektedir.

 

            Bu itibarla, pasaportunun geçerlilik süresi yakın zamanda dolacak olan vatandaşlarımızdan pasaport sürelerini temdit ettirmek isteyenlerin 31 Aralık 2010 tarihinden önce pasaport süresinin yenilenmesi için gerekli belgelerle birlikte Büyükelçiliğimize başvurmaları gerekmektedir. Sözkonusu işlem için gerekli belgelere www.e-konsolosluk.net internet adresinden ulaşılması mümkündür.

 

Başvuru evrakının incelenmesini müteakip, Büyükelçiliğimizce işlem ücreti hakkında bilgilendirilen vatandaşlarımızın sözkonusu meblağı Büyükeçiliğimiz Konsolosluk Şubesi hesabına yatırdıklarına dair makbuzun örneği iletmeleri halinde, pasaport uzatma işlemi yapılacaktır. Başvuru evrakında eksiklik olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmeyecek ve Büyükelçiliğimizle temas etmeden yatırdıkları meblağ ise kendilerine iade edilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.