Türkiye Cumhuriyeti

Brazilya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

11. Uluslararası Meb Robot Yarışması , 08.02.2017

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenecektir.

Sözkonusu yarışmaya ilişkin detaylı Türkçe ve İngilizce bilgiye http://robot.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.