Türkiye Cumhuriyeti

Brazilya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gümrük Kapılarında Oy Verme Işlemi , 19.04.2011

12.06.2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimlerinde gümrük kapılarında oy verme işlemiyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2011/329 sayılı kararının örneği ekte sunulmaktadır.

Anılan karar uyarınca, gümrük kapılarında oy verme günlerinde, oy verme işleminin 24 saat gerçekleştirileceği, ancak, Taşucu Deniz Limanı gümrük kapısındaki oy verme işleminin 10:00-02:00 saatleri arasında yapılacağı belirtilmektedir.

Saygılarımızla.

T.C. Brasilia Büyükelçiliği