Yurtdışı Seçmen Kütüğü

Brazilya Büyükelçiliği 11.03.2011

Yüksek Seçim Kurulu’nun 27 Şubat 2011 tarih ve 27859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı Kararı uyarınca, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olması nedeniyle, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın oylarını bu kere de sadece gümrük kapılarında kullanabilecekleri, ancak yurtdışı seçmenlerin bundan sonraki seçimlerde sandıkta (yurtdışında kurulacak seçim sandıklarında) veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullanabilmelerini teminen gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirilmiştir.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu’nun, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne dair Yurtiçi ve Yurtdışı Seçmen Kütükleri’nin oluşturulması ve ilan edilmesi hakkındaki 7 Mart 2011 tarih ve 158 sayılı Kararı’nda yer alan bazı hususlar aşağıda sunulmuştur. Sözkonusu Karar ve eklerine www.ysk.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adreskayıt sisteminden alınan ve yurtdışında yerleşik seçmen niteliğine haiz vatandaşlarımızın kayıtlarının bulunduğu Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nün ilanına, 18 Mart 2011 Cuma günü TSİ 08:00’de www.ysk.gov.tr adresinde başlanacak ve 31 Mart 2011 Perşembe günü TSİ 17:00’de sonlandırılacaktır. Anılan tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dış temsilciliklerce kabul edilmeyecektir.

. Sözkonusu listede adı bulunmayan ve seçimlerde oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın, adres kayıt sistemine dahil olmak ve böylelikle Seçmen Kütüğü’ne eklenmek amacıyla en yakın dış temsilciliğe başvurarak ‘’Adres Beyan Formu’’nu doldurmaları gerekmektedir. Başvurularda yukarıda belirtilen ilan tarih ve saatlerinin dikkate alınması gerekmektedir

. Seçmen niteliğine haiz vatandaşlarımızın, sadece kendileriyle ilgili konularla sınırlı kalmak kaydıyla Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne itiraz edebilmeleri mümkündür. Sözkonusu itirazlar Ankara İl Seçim Kurulu’na bağlı Yurdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na doğrudan veya dış temsicilikler aracılığıyla, yazılı olarak, süresi içerisinde yapılabilir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Brasilia Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2019 Yeni Yıl
5.3.2019 6.3.2019 Dini Bayram (Karnaval)
19.4.2019 Dini Bayram
1.5.2019 İşçi Bayramı
5.6.2019 Ramazan Bayramı
20.6.2019 Dini Bayram (Corpus Christi)
7.9.2019 Bağımsızlık Günü
12.10.2019 Dini Bayram (Aziz Aparecida Günü)
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
2.11.2019 Dini Bayram (Tüm Ruhlar Günü)
15.11.2019 Cumhuriyetin İlanı
25.12.2019 Noel