Türkiye Cumhuriyeti

Brazilya Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Saygıdeğer Ziyaretçiler,

Değerli Vatandaşlarım,

 

Başlangıcı 19. yüzyıla dayanan Türkiye-Brezilya ilişkileri, iki ülke arasındaki mesafe ve   farklı dış politika önceliklerimiz nedeniyle uzun süre hak ettiği düzeye ulaşmamış ancak son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır.

 

2010 yılında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından imzalanan “Stratejik Ortaklık için Eylem Planı” ile ilişkilerimiz Stratejik Ortaklık düzeyine yükselmiştir.

 

Son on yıl içerisinde Latin Amerika’ya gerçekleştirilen siyasi düzeydeki ziyaretler ile hem Açılım Politikamız somut bir zemine oturmuş hem de ikili ilişkilerin her alanında hızlı bir gelişim süreci yakalanmıştır. Önümüzdeki dönemde de en üst seviyede karşılıklı ziyaretler yapılması önemli hedeflerimizden biri olacaktır.

 

1 Ocak 2013 tarihinde uygulanmaya başlanan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, Brezilya pazarını Türk özel sektörü açısından daha cazip hale getirmiştir.  

Son dönemde Brezilya’da altyapısal bir dönüşümün gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durum, dünya genelinde başarılı projeler gerçekleştiren Türk müteahhitleri için çeşitli ve geniş fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatların değerlendirilmesi ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin iyice güçlenerek, daha dengeli bir mecrada ilerleyeceğine inanıyorum.

 

THY’nin 2009 yılında İstanbul-Sao Paulo doğrudan uçuşlarını başlatması iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık algılamasını değiştirmiş ve halkların birbirlerini daha iyi tanımalarına katkıda bulunmuştur. Bu anlayışla, iki ülke arasında artan ziyaretçi sayısı da memnuniyet yaratmaktadır.

Brezilya’nın, hatta Güney Amerika’nın en önemli ticaret merkezi Sao Paulo’da 2009 yılında açılan Başkonsolosluğumuz, bünyesindeki Ticaret Müşavirliğiyle vatandaşlarımıza ve işadamlarımıza etkin şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

15 Kasım 2016 tarihinde başladığım Brazilya Büyükelçiliği görev sürem boyunca, Brezilya ile esasen mükemmel düzeyde olan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve bütün alanlara yayılması için çaba sarf edeceğim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, çalışma arkadaşlarımla birlikte, gerektiğinde vatandaşlarımıza, olanaklar çerçevesinde her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim.

Bu vesileyle, Büyükelçiliğimizin tüm çalışanları adına selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

Ali Kaya SAVUT

Büyükelçi